Zaloguj Stwórz nowe konto.

Program

PRELIMINARY PROGRAM OF ISIIC 2016
Thursday, September 29th
12:00

Opening address

Session 1: 
Problemy kliniczne u pacjentów po leczeniu kardiochirurgicznym – rola TEE

Prowadzący: Tomasz Hryniewiecki, Zbigniew Gąsior

 12:15-14:30
 1. Pacjent z wysokim gradientem przez protezę zastawkową, Piotr Lipiec
 2. Pacjent z przeciekiem okołozastawkowym, Piotr Pysz
 3. Gorączka u pacjenta z implantowaną zastawką serca, Danuta Sorysz
 4. Ciężka niedomykalność mitralna u pacjenta po CABG, Piotr Szymański
 5. Live in a box – Grzegorz Smolka

       Eksperci: Katarzyna Mizia-Stec, Olga Trojnarska, Jarosław Kasprzak,
                      Marek Jasiński, Bogusław Kapelak

14:30-15:00            Coffee Break

Session 2:
Imaging for transcatheter repair of mitral valve (session in English)

Chairmen: Alec Vahanian

 15:00-16:30
 1. Imaging and transcatheter interventions on mitral valve, Alec Vahanian
 2. Mitraclip implantation, TBC
 3. Mitralign, TBC
 4. THV implantation in mitral valve,  TBC
 5. Live in a box (MitraClip) G. Smolka, W. Wojakowski

       Panelist: K.Widenka, G.Smolka, S. Jonouska

16:30-17:00            Coffee Break

Session 3:
Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka – rola metody w codziennej praktyce klinicznej

Prowadzący: G. Smolka, K. Gołba, M. Grygier

 17:00-19:00
 1. Pułapki obrazowania (live In a box)  G. Smolka
 2. Pułapki obrazowania (live in a box) M. Grygier
 3. Moje doświadczenia z pacjentami z przeciwwskazaniami do antykoagulacji – dyskusja ekspertów

19:00-21:00

       Get together – wine & cheese

Friday, September 30th

Kurs technik obrazowania tt wieńcowych
Kurs akredytowany przez AISN

Eksperci: F. Prati, J. Legutko, K. Reczuch, K. Gruszczyńska

 9:00-13:00  
 1. State of the art in OCT, F. Prati
 2. State of the art FFR, K. Reczuch
 3. State of the art IVUS, J. Legutko
 4. State of the art NIRS, T. Roleder
 5. State of the art angio C, K. Gruszczyńska

Kurs obrazowania IVUS/OCT oraz oceny fizjologicznej istotności zwężenia metodą FFR dla osób szkolących się w zakresie kardiologii interwencyjnej (kurs zakończony certyfikatem)

 

Sesja Pielęgniarek i Techników RTG

Prowadzący: M. Wolszczak, M. Janusz-Jenczeń, J. Chudek

   9:00-10:30       
 1. Nowe leki płytkowe – aktualnie zalecane u pacjentów po zabiegach kardiologii inwazyjne, W. Wańha
 2. Współczesne zasady terapii przeciwkrzepliwej u pacjentów po OZW, R. Parma
 3. Terapia skojarzona 3 i 4-lekowa u pacjentów z migotaniem przedsionków – problem i jego rozwiązani, T. Jadczyk
 4. Edukacja chorych leczonych lekami przeciwkrzepliwymi, M. Janusz-Jenczeń

 

 


Kontakt


Zakład Kardiologii Inwazyjnej
Górnośląskie Centrum Medyczne
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice - Ochojec
tel. 32 359 86 87
e-mail: office@isiic.pl

Business Service GALOP
ul. Jesionowa 22 lok. 5.1
40-159 Katowice
tel. 500 216 255
e-mail: a.czornik@kongresy.com.pl
www.kongresy.com.pl

Komitet Organizacyjny

Andrzej OCHAŁA MD
Grzegorz SMOLKA MD
Wojciech WOJAKOWSKI MD
Zbignier GĄSIOR MD
© 2011-2016 ISIIC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: www.agir.pl